Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal megnyitásával, bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a Jogi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el.
A jelen weboldalt a Magyar Közös Képviselők Egyesülete üzemelteti. A weboldal által tartalmazott információkért, azok teljességéért, pontosságáért a Magyar Közös Képviselők Egyesülete felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az információkat az azokat közzétevő bármikor egyoldalúan jogosult értesítés nélkül megváltoztatni, és azok nem minősülnek ajánlattételnek, illetve befektetési tanácsnak. Annak ellenére, hogy a közzétett információk megfelelősége tekintetében az azt közzétevő megtesz minden tőle telhetőt, azonban azok tényleges valóságnak megfelelőséget tekintetében minden felelősség kizárt.

A weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a Jogi feltételeket elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.

A Magyar Közös Képviselők Egyesülete a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a tulajdonos, illetve üzemeltető nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A felhasználó által a weboldalon, illetve az interneten keresztül azonosító, jelszó, e-mail címe, telefonszám, IP cím, egyéb személyes adat megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Közös Képviselők Egyesülete a weboldal látogatottságát, forgalmát mérje, az adatokat diagnosztikai célokra felhasználja. A személyes adatok megadásával a felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Magyar Közös Képviselők Egyesülete a megadott adatokat nyilvántartsa, és kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó adatok törlésére vonatkozó kifejezett írásbeli kérelmének tudomására jutásáig.

A Felhasználó a weboldalon történő regisztrálással, illetve a jelen tájékoztató tudomásul vételével, illetve a weboldal használatával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Közös Képviselők Egyesülete szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben tájékoztatás, reklám, információnyújtás, és -gyűjtés, egyéb célból közvetlenül a felhasználót megkeresse üzenetküldés, egyéb írásbeli és szóbeli kapcsolatfelvétel formájában a felhasználó által megadott elérhetőségek bármelyikén. Amennyiben felhasználó ezen felhatalmazását meg kívánja tagadni, vagy vissza kívánja vonni, abban az esetben ezt az üzemeltető/adatkezelő alábbiakban rögzített elérhetőségeinek igénybevétele útján tudja kifejezett, írásbeli formában megtenni.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Magyar Közös Képviselők Egyesülete (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 12. A. I. em. 3.e-mail: info@makke.hu)

Magyar Közös Képviselők Egyesülete