Rendkívüli Hírek: Változások a Társasházakkal kapcsolatban a veszélyhelyzet fennállása idejére

Magyar Közös Képviselő Egyesülete a veszélyhelyzet korai időszakában javaslatokkal élt a Társasházakra vonatkozó rendkívüli rendelkezések tekintetében a járvány okozta veszélyhelyzet időszakára az illetékes tárcáknál. Örömmel jelentjük be, hogy a javaslatainkat is figyelembe véve a Magyar Közlöny 2020/71. számában az alábbi szabályok kerültek kihirdetésre.

 

  • A veszélyhelyzet ideje alatt a  társasház – 1 kivétellel – nem tart közgyűlést.
  • Az elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntést a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a  közgyűlésnek meghoznia. (mivel írásban nem elfogadható)
  • Közgyűlést kell tartani, ha azt a  tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak jogszabályban megfelelő módon kérik, de  döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, olyan tárgykörökben is, melyekben azt a  szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. (a szavazás szabályait a szervezeti-működési szabályzat határozza meg, illetve ennek hiányában a közgyűlési meghívó maga)
  • Írásbeli nyilatkozatnak minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is.
  • Intézőbizottság akkor is folytathatja munkáját, ha tagjai száma a minimum létszám alá csökken
  • A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot), valamint a közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg. Lejáró megbízatás esetén a veszélyhelyzetet követő 90 napon belül kell döntést hozni. (egyéb okból való megszűnés esetén a számvizsgáló bizottság láthatja el a feladatokat)
  • A törvényességi felügyeleti eljárásában írásbeli közlésnek minősül az  írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) történő közlés is

A részletes rendelkezéseket az alábbi linken találhatják:

https://magyarkozlony.hu

Ezúton köszönjük a kormány gyors intézkedéseit!