Magunkról

Magyar Közös Képviselők Egyesülete (továbbiakban: MaKKE) non-profit szervezetként működik és kapcsolatot tart fenn a hasonló tevékenységű és célú más magyarországi egyesületekkel, önkormányzatokkal és gazdálkodó szervezetekkel, társasházakban, lakásszövetkezetekben élő emberekkel.

A MaKKE célja a társasházi közös képviselők, lakásszövetkezetek vezetőinek, társasház-, és ingatlankezelők összefogása egy olyan szakmai és érdekképviseleti egyesületbe, amely egyszerre teremt élő kapcsolatot és fórumot a társasházakban, lakásszövetkezetekben élő emberek az ő ingatlanjaikat kezelő szakemberek, a szolgáltatók és a mindenkori jogalkotó és jogalkalmazó számára.

Cél továbbá a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok, városképek műemléki, műszaki, kulturális, környezeti értékeinek megőrzésének, helyreállításának, fenntartásának elősegítése.A magyarországi társasházak, lakásszövetkezetek társadalmi elfogadottságának, a társadalom általi megbecsülésének, szeretetének növelése, állapotuk megőrzése, javítása. Az épített és az azt körülvevő természetes környezetünk megóvása, illetve a társasházkezelés mint hivatás szélesebb körű társadalmi megismertetése, szerepének bemutatása. A társasházi tulajdon, valamint a lakásszövetkezeti konstrukció közismeretének növelése.

Az egyesület céljait újság kiadásával, konferenciák, fórumok szervezésével, internetes weboldalon keresztüli tájékoztatással kívánja megvalósítani.