Kiszállási díj helyett szerződés – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett ”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés”-t kötni.

AZ ÁTALÁNYDÍJAS ÜZEMELTETÉST TÁMOGATÓ SZERZŐDÉS SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINKON KÖTHETŐ!

Mint arról korábban értesülhettek, a FŐTÁV 2013. január 1-től 10.400 Ft + Áfa (27%) kiszállási díjat vezetett be, amennyiben a lakóközösség nem kötött társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést, és amennyiben az igényelt kiszállás során megállapítást nyer, hogy a bejelentett hiba a lakó, vagy egyéb tulajdonosi közösség, vagy intézmény tulajdonában és kezelésében lévő hálózati elemekre vezethető vissza, vagy a hibakivizsgálás során megállapításra kerül, hogy nem áll fenn a bejelentett hibajelenség.

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra –, a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett ”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés”-t kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV külön térítés nélkül biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén is a kiszállást, a fűtési és a használati melegvíz-hálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvíz-hálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvíz-hálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben tehát a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

A szerződést azon Általános közüzemi szerződéssel rendelkező felhasználási helyek képviseletei köthetik meg, akik légköbméter alapján meghatározott alapdíjat fizetnek.

Mintaszerződés itt érhető el.

Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (Hírleveleiben, Sajtóközleményeiben és hirdetéseiben) beszámolt, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghibásodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a felelős.

Mikor nem kell kiszállási díjat fizetni?
– Amennyiben a meghibásodás az épület hőközpontjában keletkezett,
– amennyiben a hiba az épület központi légtelenítő rendszerében keletkezett, ill. a hiba központi légtelenítéssel elhárítható,
– amennyiben a hiba a tágulási tartályban jelentkezett.

Kiszállási díjat például az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV:
– az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező meghibásodás, pl. vízelfolyás, csöpögés stb. mind a lakásokban, mind pedig a közösségi területeken (pl. lépcsőház)
– épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati melegvíz csővezeték meghibásodások,
– radiátor meghibásodások,
– radiátor termoszelep meghibásodások,
– épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés.

Értékesítő kollégáink hamarosan személyesen is megkeresik, de természetesen a szerződést továbbra is megkötheti bármelyik ügyfélszolgálaton.
A FŐTÁV-os kollégák fényképes kártyával rendelkeznek.

Forrás: fotav.hu