Jelentős könnyítések az önkormányzat energetikai korszerűsítési pályázatán

Egyszerűbben és anyagi ráfordítás nélkül indulhatnak a kerületi társasházak az energetikai felújítás támogatását célzó pályázaton.

Az önkormányzat energetikai korszerűsítésre kiírt pályázatának megjelenése óta az önkormányzat munkatársai számos egyeztetést folytattak az érdeklődő társasházkezelőkkel. A megbeszéléseken kiderült, hogy a pályázat előkészítése a legtöbb társasház számára csak külső szakértő bevonása mellett lenne lehetséges, ennek terheit azonban többségük nem tudja vállalni. A fenti ismeretek birtokában az önkormányzat úgy döntött, hogy könnyít a korábbi feltételeken, és az alábbi pontokban megváltoztatja az eredeti kiírást:

–        Kikerül a 6. pont harmadik (a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke) és negyedik (a beruházás gazdaságossága, megtérülési ideje) bekezdése.

–        Ugyanezen 6. pontba bekerül az „állami pályázaton való indulás” bekezdés.

–        Kikerül a 7. pont negyedik (tételes költségvetés) és hatodik (várható becsült megtakarítás számítása) bekezdése.

A pályázati kiírás változásai olyan könnyítéseket jelentenek, amelyeknek köszönhetően a társasházak egyszerűbben juthatnak hozzá az önkormányzati támogatáshoz. Mivel az önkormányzati pályázat fő célja az állami támogatás kiegészítése, ezért a kiíró nem kíván indokolatlanul magas elvárásokat támasztani a pályázók felé.

Pályázók köre

Fontos kiemelni, hogy a társasház-felújítási támogatás igénybevételére azok a társasházak és lakásszövetkezetek jogosultak, amelyeknél az épület

–    1945. előtt épült, vagy

–    többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat benyújtása előtt legalább tizenöt évvel épült és a lakások száma legalább kettő.

Az önkormányzati pályázat tehát tágabb kört von be a támogatásba, mint az állami kiírás. A már megjelent állami pályázaton csak a 4 és 60 lakás közötti társasházak vehetnek részt.

A pályázat beadási határideje: 2015. február 27. 10:00 (péntek)

Forrás: obuda.hu