Homlokzat- és udvarfelújítás – Felhívás társasházak részére

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy újra elindul a Fővárosi Közgyűlés által kiírt, közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TÉR_KÖZ pályázaton. A pályázat kapcsán a kerület folytatni kívánja az Európa Belvárosa Programot, amelyhez együttműködő partnereket keres.

A programban lehetőség van 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás igénybevételével társasházak felújítására, főként utcai vagy udvari homlokzatok, illetve belső udvarok rekonstrukciójára vonatkozó, műszaki tartalmú projektekkel.

A programban a Palotanegyedben található (József körút – Üllői út – Múzeum körút – Rákóczi út által határolt terület) társasházak vehetnek részt.

A részvétel feltételei:

A társasház a programban való részvételre 2016. július 29-ig jelentkezhet, az alábbi dokumentumok benyújtásával:

– kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap

– koncepció terv szintű tervdokumentáció M=1:200 léptékben (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványtervek, műszaki leírás),

– a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció (legalább 300 dpi),

– a tervezés, előkészítés, versenyeztetés, kivitelezés ütemterve,

– a felújítás költségbecslése, főbb tételekből álló beárazott költségvetés,

– társasházi közgyűlés döntése a programban való részvételről és az önerő biztosításáról,

– a társasház 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (e-hiteles tulajdoni lap másolata)

A határidőig benyújtott pályaművek hiánypótlása legkésőbb 2016. augusztus 19-ig lehetséges. A hiánytalan pályamunkákat az Önkormányzat által felállított szakmai zsűri kiértékeli és javaslatot tesz a programban résztvevő társasházakra, melyről a képviselő-testület dönt.

A Fővárosi Önkormányzat által megfogalmazott pályázati kiírással összhangban előnyt élveznek azok a társasházi pályamunkák, amelyek a városkép és városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását és ezáltal az érintett városrészek vonzerejének növelését célozzák.

Az Önkormányzat a beadott pályázatok alapján 2016. szeptember 30-ig összeállítja a teljes pályázatot, melyet a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 2016. november 30-ig bírál el. Az eredmény ismeretében kerül sor az Együttműködési Megállapodások, majd azt követően a Támogatási Szerződések megkötésére. A programot várhatóan a 2017. évben valósítják meg.

A részletes feltételek, illetve a jelentkezési lap letölthető az alábbi linken érhető el: TÉR_KÖZ pályázat társasházi program

További információk:

Rév8 Zrt., Budapest Baross utca 63-67. 307-es szoba

Csete Zoltán 4592-140, csete-zoltan@rev8.hu

Horváth Enikő 4592-129, horvath-eniko@rev8.hu

 

Forrás: jozsefvaros.hu