FIZETHET A SZOLGÁLTATÓ, HA HIBÁS A SZÁMLA

Nemcsak az a közüzemi szolgáltatók kötelessége, hogy havonta számlákat bocsássanak ki, hanem a számláknak, fizetési emlékeztetőknek érthetőknek és követhetőknek is kell lenniük. Amennyiben nem ez történik, akkor a fogyasztó jogosan kérhet kötbért például az áramszolgáltatótól.

A Budapesti Békéltető Testület egy olyan fogyasztó esete kapcsán hívta fel a figyelmet a szolgáltatók kötelességeire, aki belebonyolódott az áramcég által a részére adott részletfizetési lehetőségbe, illetve az annak kapcsán kiküldött csekkekbe. A konkrét esetben túlfizetést állapítottak meg az ingatlantulajdonosnál, azonban ezen a címen téves összeget utalt neki vissza az áramszolgáltató. Ezt utóbb visszakövetelte a cég, azonban a két hónapra engedélyezett részletfizetést összesen négy csekken próbálták érvényesíteni, ám ezek nagyobb összegről szóltak, mint amennyivel a fogyasztó tartozott.

Az ügyfél hiába rendezte a kéthavi részletfizetést, ezt követően arról tájékoztatták, hogy további hátraléka van, amit fizetési felszólítás követett. Sőt, arra az esetre, ha elmarad a teljesítés, kilátásba helyezték a szolgáltatás kikapcsolását. A fogyasztó ezt már végképp nem értette, álláspontja szerint ugyanis már nem volt tartozása, és kétségbeesett az esetleges kikapcsolástól. Ezért fordult a békéltető testülethez, amely az eset kapcsán megfogalmazott ajánlásában megállapította, hogy a fogyasztónak van igaza. A nem megfelelő számlázás miatt pedig úgy döntöttek, hogy az áramcégnek ötezer forint kötbért kell fizetnie az ügyfélnek és egy valós elszámolószámlát is készítenie kell.

A szolgáltató a döntéssel nem értett egyet, ezért bírósághoz fordult – ismertették a békéltetők. Érdekesség, hogy az elsőfokú bíróság véleménye az volt, hogy annyira csekély összegű – néhány száz forint –a vita tárgya, amit jogosulatlanul követelt a cég, hogy az komolytalan, ezért emiatt nincs is szükség eljárás lefolytatására. Azonban a Kúria kiemelte, hogy a békéltető testület feladata a fogyasztóvédelmi vitás ügyek rendezése úgy, hogy először megpróbálnak egyez­séget létrehozni, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testületi eljárás tehát éppen hogy különösen alkalmas a kisebb jelentőségű viták rendezésére is, elkerülve, de nem kizárva a bírósági eljárás lefolytatását. Jelen esetben az egymásnak ellentmondó számlák, a fizetési felszólításban közölt kikapcsolás lehetősége a fogyasztó élethelyzetében komoly fenyegetésként hatott, így fel sem merülhetett az, hogy a vita egyáltalán komolytalan lenne – emelte ki Baranovszky György, a testület elnöke.

Mint mondta, megerősítést nyert az, hogy az áramszolgáltatóknak nem csupán az a kötelezettsége áll fenn, hogy kibocsássák a számlát, hanem azoknak a fogyasztók számára követhetőnek és egyszersmind érthetőnek is kell lenniük.

Ha a szolgáltató megsérti ezt az elvet, úgy a fogyasztónak adott esetben kötbér is járhat.

Forrás: magyaridok.hu